خدمات

ژئولب GeoLab یک پلتفرم فناوری برای ارزیابی ایمنی هوشمند سازه ها است. این پلتفرم زیر مجموعه شرکت آزمون، اولین و بزرگترین تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی در ایران بوده و با تکیه بر دانش و تجربیات مدیران این شرکت، با هدف محافظت از سازه ها توسط مجموعه نرم افزارها، سنسورها و مدیریت داده ها ایجاد شده است. تحت چتر دانش، تجربه و فناوری شرکت آزمون که منجر به ساخت دستگاه های غیر مخرب شده است، پلتفرم ژئولب خدمات ارزیابی ایمنی سازه ها را ارائه می کند.
این خدمات شامل ارائه نرم افزارها و سنسورها برای ثبت داده های قابل اعتماد به منظور تصمیم گیری در خصوص ساخت و تعمیر و نگهداری سازه ها می باشد. از سازه های زیرزمینی تا بلندترین ساختما نها، ژئولب از پیشرفت هترین فناوری برای ارائه واضحترین تصویر در مورد ایمنی و کیفیت سازه ها استفاده م یکند.

keyboard_arrow_up